Polityka

Prywatności

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług związanych z przesyłaniem zapytań na adres email

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest właściciel strony internetowej: Iwona Balsam 43-170 Łaziska Górne, ul. Kąty 2a

3. Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych:

a) Podanie danych w celach kontaktowych oraz przedstawienia oferty jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie odpowiedzi na zadane pytania.
b) Dane mogą być ujawnione firmom świadczącym usługi hostingu, z którymi posiadamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.
c) Przekazane w tym celu dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.

4. Osobom, których dane przetwarzane są w powyższym celu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
b) prawo dostępu do danych osobowych i ich poprawiania, wysyłając na adres wiadomość na email:
c) prawo do sprostowania podanych wcześniej danych

5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

6. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies”

7. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

9. Dane osobowe pozostawione na stronie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Osoba która zamieściła swoje dane osobowe ma prawo do ich modyfikacji

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. takie strony internetowe działają niezależnie od strony www.tomomi.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez „tomomi.pl”. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Tomomi w stowarzyszeniach

Tomomi w stowarzyszeniach

ZKwP

ZKwP - Związek Kynologiczny w Polsce –Jest to organizacja o zasięgu krajowym, która wchodzi w skład Międzynarodowej Federacji Kynologicznej – FCI. ZKwP jest organizacją zrzeszającą hodowców i miłośników psów powołana 28 lipca 1938 roku.

FCI, czyli Fédération Cynologique Internationale, to międzynarodowa organizacja kynologiczna mająca swą siedzibę w Thuin w Belgii. FCI jest nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicznych w Europie Azji, Afryce, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej, Australii, Nowej Zelandii. Należy do niej 99 organizacji krajowych, jest największa międzynarodowa organizacja kynologiczna.

AKIHO – to japońskie Stowarzyszenie hodowców psów rasy Akita, które powstało na rzecz zachowania i ochrony rasy Akita w Odate w Japonii w roku 1927. Akiho Central Europe jest jednym z europejskich oddziałów japońskiego stowarzyszenia AKIHO (skrót od Akita Inu Hozonkai, z jap. Stowarzyszenie).

x